За община Балчик и ОбС на БСП

Община Балчик се намира в Североизточна България и е сред съставните общини на област Добрич. Административен център на общината е Балчик. Общината е с общо население 20 317 жители. Има 22 населени места (1 град - Балчик, и 21 села):

 • Балчик
 • Безводица
 • Бобовец
 • Брястово
 • Гурково
 • Дропла
 • Дъбрава
 • Змеево
 • Карвуна
 • Кранево
 • Кремена
 • Ляхово
 • Оброчище
 • Преспа
 • Рогачево
 • Сенокос
 • Соколово
 • Стражица
 • Тригорци
 • Храброво
 • Царичино
 • Църква

Сред селищата, които не са населени места (град/село), се откроява Курортен комплекс „Албена“ в землището на с. Оброчище - третят по големина курортен комплекс в страната, който има статут на селищно образувание (с национално значение), считано от 01.02.2005 г.

Град Балчик е административен и стопански център на едноименната община Балчик. Населението на град Балчик към края на 2011 година е 11 321 жители.

Историческият музей съхранява находки, илюстриращи материалната култура на населението от Балчик и околностите от възникването на града през VІ в.пр.Хр. до 1940 г. Eкспозицията включва и мраморни статуи и епиграфски паметници от открития в Балчик - Храм на Понтийската богиня майка КИБЕЛА - “откритието на века”, според наши и чужди археолози. Граден 280-260 г. пр.  хр. и съществувал до IV в. сл. Хр. Като брой и разнообразие на изображенията, това е най-голямата група движими паметници, свързани с култа към Кибела, откривани до момента на едно място. Проученият античен храм е единственият открит досега храм на Кибела в източната част на Балканския полуостров, най-добре запазеният елинистически храм в България и единственият в света толкова добре съхранен храм на богинята.

В Етнографския музей, чрез автентични предмети, са представени занаяти - коларство, ковачество, дърводелство, бъчварство; поминъка и бита на балчиклии /работни и празнични костюми, рибарски мрежи, стан и жетварски инструменти, накити / и др.

Според историческите извори през втората половина на XVI в. градът носи името Балчик. По сведението на дубровнишкия търговец Павел Джорджич към 1595 г. той е населен само с българи. През следващите две столетия обаче той е турцизиран.

Още през XVI в. градът се развива като търговски център на обширен селскостопански район. Важен отрасъл в икономиката му очевидно е търговията с овце. Икономическото развитие на Балчик довежда до оформянето му като административен център. В документ от 1676 г. той е определен като кааза, околийски център. През XVII в. градът е посетен от турския пътешественик Евлия Челеби. По това време Балчик има 500 хубави къщи и се дели на пет махали, като във всяка има по една джамия.

Побългаряването на града се извършва след Руско-турската война от 1828-1829 г. и особено след Кримската война (1853-1856 г.). Български семейства от Котел, Градец, Жеравна, Медвен, Сливен, Трявна, Търново и Ямбол, както и някои изселници за Бесарабия се настаняват в горната махала (дн. кв. “Хоризонт”) и почти удвояват броя на градските жители. През 1872 г. Балчик достига до 7000 души.

Възрожденски комплекс: Откриването на първото българско училище в града през 1845 г., е свързано с името и делото на балчишкия първенец Кольо Райчев. С помощта на  българското население заедно с  училището  се построява и черквата “Св. Никола”, в която поп Иван започва да служи на църковнославянски език. Отваряйки врати, то предизвиква гнева на гръцката духовна власт. През 1848 г. е затворено от протосингела на Варненската митрополия. Тогава Кольо Райчев подарява своя къща за сграда на училището и довежда Параскев Николов от Сливен за учител. В трудната борба за опазване на българската просвета Балчик успява първи в Добруджа да построи самостоятелна училищна сграда през 1851 г. Скоро училището се превръща в център на българщината в града.

Текето: Дервишки манастир, намиращ се в с. Оброчище. Построен е през ХVI в. Почита се като светилище както от мюсюлмани, така и от християни. Къзълбашите вярвали, че там е погребан светецът Ак Язълъ баба, а християните - Св. Атанас. И сред къзълбашите-алиани и сред християните се пазят множество легенди.

В община Балчик има също художествена галерия и 10 читалища.

На територията й има 8 училища и 14 детски градини - три са в град Балчик, а останалите в селата. Училищната мрежа включва 7 общински и едно държавно училище. От тях една професионална гимназия, 2 средно-образователни училища, 4 основни и едно помощно училище в с. Кранево. В град Балчик има Общински детски комплекс, създаден през 1995 г. като продължител на добрите традиции на Пионерския дом и Центъра за работа с деца. ОДК е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието на общината и обучението в него е безплатно.

 

ОБС на БСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ КОЛЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: АТАНАС ЖЕЧЕВ, АСЕН ВЪЛКОВ, МИТКО ПЕТРОВ, СТАНКА ГАНЧЕВА

СЕКРЕТАРИ: ИВО ВОЙЧЕВ, ЛЮБОМИР ЛЕФТЕРОВ

ОБКК

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРИНА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ИЛИЕВА, ГАЛИНА ТОДОРОВА

МО на БСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА КРЪСТЕВА

СЕКРЕТАР: ГАЛИНА ТОДОРОВА

ОЖ в БСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНКА БЪРЗАКОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: БОРЯНА БОЖИДАРОВА, ПЕТЯ  СТОЯНОВА

СЕКРЕТАР: РУСКА ПЕТРОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП

АЛБЕНА ВОЙЧЕВА

АНКА СИМЕОНОВА

АСЕН ВЪЛКОВ

АТАНАС ЖЕЧЕВ

БЛАГА АТАНАСОВА

БОРЯНА БОЖИДАРОВА

ВАСИЛКА КОДЖАБАШЕВА

ГАЛИНА ТОДОРОВА

ГЕОРГИ ГЕНОВ

ДЕНЧО ПОПОВ

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ

ЕВГЕНИЯ ДОБРЕВА

ЕЛЕНА ГИНКОВА

ЕРДУВАН ДЕМИРОВ

ИВАНКА БЪРЗАКОВА

ИВО ВОЙЧЕВ

ИЛКО ИЛИЕВ

ИЛИЯНА ИЛИЕВА

КАЛОЯН КОСТОВ

ЛЮБОМИР  ЛЕФТЕРОВ

МИТКО ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ КОЛЕВ

РАДИ РАДЕВ

СТАНКА ГАНЧЕВА

СВЕТЛА ОБРЕТЕНОВА

СИЯНА ФУДУЛОВА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА БСП:

НИКОЛАЙ КОЛЕВ

СИЯНА ФУДУЛОВА

АТАНАС ЖЕЧЕВ

АСЕН ВЪЛКОВ

МИТКО ПЕТРОВ

ИВО ВОЙЧЕВ

ИВАНКА БЪРЗАКОВА

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ

СТАНКА ГАНЧЕВА

БЛАГА КИРИЛОВА

ПЕТЪР КОДЖАБАШЕВ

ЕЛЕНА ГИНКОВА

КАЛОЯН КОСТОВ

СВЕТЛА ОБРЕТЕНОВА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ

За връзка с ОбС на БСП Балчик:

гр. Балчик 9600
ул. „Черно море“ № 23
тел: 0579/ 7 22 21
е-mail: [email protected]
 
Представителство на БСП в Общински съвет-Балчик, МАНДАТ 2015 - 2019:
Николай Филипов Колев - член на Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология и Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности
Иванка Георгиева Бързакова - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, член на Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности и на Комисия за установяване конфликт на интереси
Атанас Жечев Георгиев - председател на Общинския съвет
Стоян Димитров Георгиев - член на Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове и на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи