Проведена бе отчетно-изборна конференция на ОбС на БСП-Крушари, обл. Добрич

28.3.2016 г.

На 28.3.2016 г. се проведе отчетно-изборна конференция на ОбС на БСП Крушари, обл. Добрич, където за председател на ОбС на БСП-Крушари бе избран Здравко Христов Здравков, по информация на Светлин Колев - областен координатор. За член на НС на БСП бе предложен Здравко Христов Здравков. За председател на НС на БСП няма предложения.