Проведе се конференция на общинската организация на БСП – Балчик

20.04.2016 г.

Проведе се конференция на общинската организация на БСП - Балчик, обл. Добрич на 20.04.2016 г., където за председател на ОбС на БСП - Балчик е преизбран Николай Филипов Колев, по информация на Светлин Колев - областен координатор. Предложения за членове на НС на БСП са: Сияна Фудулова, Николай Колев, Светла Бъчварова, Росен Карадимов. Избрани делегати на 49-ия Конгрес на БСП са: Николай Колев, Атанас Георгиев, Сияна Фудулова, Росен Карадимов. Предложения за председател на НС на БСП няма.