Проведе се конференция на общинската организация на БСП в Добричка, обл. Добрич

актуална информация към 25.04.2016г

На проведена конференция на БСП в Добричка, област Добрич, за председател е преизбрана Надежда Тодорова Василева, по информация на  Светлин Колев. На конференцията бяха направени и следните номинации:


Предложения за председател на НС на БСП: Михаил Миков, Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Красимир Янков, Жельо Бойчев, Катя Николова

Предложения за членове на НС на БСП: Михил Миков, Атанас Мерджанов, Корнелия Нинова, Красимир Янков, Росен Карадимов, Тошко Петков, Надежда Василева, Петко Игнатов

Избрани делегати на 49-ия Конгрес на БСП: Женя Янакиева, Надежда Василева, Петко Игнатов, Тошко Петков 

За членове на ОПКК са предложени: Жени Янакиева, Корнелия Нинова, Красимир Янков, Петко Петков