Илия Илиев: Няма ли бърза реакция от страна на държавата, малките земеделци ще изчезнат за сметка на големите

Сеп 12, 2022 ДОБРИЧ Новини Избори 0 964

На изборите на 2 октомври Илия Илиев е кандидат за народен представител от листата на „БСП за България“ в 8 МИР – Добрич под номер 107

Илия Илиев е на 28 години и е роден в Добрич. Завършва специалност "Агробизнес" в Икономическия университет - Варна с бакалавърска степен, а магистърската си степен придобива в същата сфера. Понастоящем той е земеделски производител с огромен опит и успешен бизнес. На изборите на 2 октомври Илия Илиев е кандидат за народен представител от листата на „БСП за България“ в 8 МИР – Добрич под номер 107.

Г-н Илиев, нека започнем със случващото се през последната седмица. Проливните дъждове в Пловдивско причиниха наводнения в няколко населени места в региона, имаше информация за подобен проблем и в Добрич. Какви според Вас са причините за тази трагедия?

Доколкото знам, все още причините не са изцяло изяснени. Голямото количество дъжд, което е паднало за кратък период от време, непочистените дерета, както и задръстеното корито на река Стряма са част от тях. Година по-рано е имало предписания за почистването на деретата около реката, незаконната сеч също допринася за нанесените щети по селата. При село Трилистник се говори, че причината е скъсана дига. Почистването на деретата и коритата на реките на територията на страната е процес, който по никакъв начин не трябва да бъде пренебрегван. В момента това се прави, само за да се източват средства. Гледката в засегнатите села е ужасяваща, видях всичко с очите си. Хората имат огромна нужда от човешка сила и стоки от първа необходимост, а държавата трябва да започне да помага адекватно и навреме.

Има ли, според Вас, нерегламентиран дърводобив в България и с какви мащаби е той?

По-добрият въпрос е кога е нямало незаконна сеч. Според различни данни 1/3 от дърводобивът в страната е незаконен. Това представлява сериозен екологичен и икономически проблем. Темповете на нерегламентирания добив са в пъти по-големи от темповете на възстановяване на дърветата. Финансовите измерения на проблема са свързани с това, че от незаконната сеч печели само и единствено сивата икономика, а държавата остава ощетена. Нужни са нови механизми за справяне с тази икономическа и екологична криза.

Вие сте млад човек, който се занимава със земеделие. Помага ли държавата достатъчно на младите земеделци?

Помощта за младите я има, но не е достатъчна и често е разпределяна доста несправедливо. Защо казвам, че е несправедливо разпределяна? Наскоро бе пусната мярка за помощ, свързана с военната криза в Украйна. Общата сума на отпуснатата помощ е 426 милиона лева. Разпределението на средствата в направленията за едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства е 204 млн. лв.

За отглеждане на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати и марули, бамя, тиквички и тютюн са отделени 222 млн. лв., а стойността, която може да получи едно стопанство, е до 121 261 лв. В това разпределение няма включени средства за земеделски стопанства, отглеждащи зърнени и технически култури. Тук говорим за множество млади и малки земеделски стопанства, които нямат възможността да участват в мярката. Определянето на ставките, както и това кои стопанствата могат да получават помощ трябва да се преразгледа внимателно и обстойно.

Какви мерки трябва да се предприемат, за да се подпомогнат дребните земеделски производители?

За да оцелеят през следващите 5-8 години малкото дребни земеделски стопанства, които са останали на картата, трябва да им се обърне повече внимание от страна на държавата. Земеделските стопанства от 0 до 1 хектар за 2010 година са 248 хиляди, а през 2020 година те вече са 49,9 хиляди. Това представлява петкратно намаление на броя им. От 1 до 2 хектара за 2010 година са регистрирани 46,9 хиляди стопанства, за 2020 година те вече са само 15,4 хиляди, а тези между 2 и 10 хектара са спаднали с 50%. Това значи само едно – масово окрупняване на земята. За да спре това изчезване на малките земеделски стопани, освен европейска помощ, трябва и държавата да спомогне с различни механизми за запазване на малките и средните стопанствата. Няма ли бърза реакция от страна на държавата, малките земеделци ще изчезнат за сметка на големите земеделски стопанства. В момента те са 28 600 хиляди и използват над 90% от използваната земеделска площ на държавата. Механизмите, които могат да се използват за облекчаване на малките земеделски стопанства, са много на брой. В момента в рамките на Младежкото обединение в БСП разработваме цял набор от политики в полза на младите земеделци. След като го финализираме и съгласуваме с експерти, ще го представим и на широката общественост.

Вие сте кандидат за народен представител от Добрич. Какви са най-наболелите проблеми на региона?

Добричка област се намира в един от най-красивите региони на България – златна Добруджа. Инфраструктурата ни има нужда от множество подобрения. Пътищата ни постоянно се използват за пренос на култури и търговия на земеделски стоки, имаме нужда от качествен асфалт и сигурност на пътя. Водоснабдяването ни също е дългогодишен проблем. Регионът, както много други в страната, страда и от скоростно обезлюдяване. Липсват и инвестиции за създаването на нови работни места, което има шанс да върне младите обратно в Добрич. Една от най-спешните ни нужди е бързото подобряване на здравната ни система. Имаме нужда от лекари с експертиза и болници, които не се рушат. С колегите от листата на „БСП за България“ за Добрич ще работим за решението на всички тези проблеми и за една социална и сигурна държава.