Живко Георгиев и водената от него листа за общински съветници откриха предизборната си кампания

Окт 07, 2015 ДОБРИЧ Новини Избори 0 1142

Тервел изпреварва останалите общини в санирането

Пред пълната читалищна зала Живко Георгиев, кандидат за кмет на Община Тервел от левицата, представи предизборната платформа, която той и водената от него листа от общински съветници ще изпълняват през мандат 2015-2019. Гражданите чуха предложенията на Георгиев за конкретни дейности, обособени в следните групи приоритети: "Обществен ред и сигурност", "Околна среда и екология", "Благоустрояване", "Основна инфраструктура", "Бизнес", "Заетост и работни места", "Образование", "Социални услуги", "Здравеопазване", "Култура, спорт и младежки дейности" и "Туризъм , религии". Предложените решения на проблемите се отличаваха с прагматичност , позоваване на добри практики от досегашния опит в управлението на Община Тервел, познаване на реалностите и законовите механизми за работа на общината.
    Аплодисменти в залата предизвика представената презентация на акценти от платформата, особено в частта й, показваща изпреварващите останалите общини в страната действия на община Тервел  за санирането на панелните жилища - факт, който не може да бъде отречен от никой. В Тервел вече се изпълнява строителство, докато у останалите общини все още се правят обследвания или се избират строители. Живко Георгиев заяви готовността на Община Тервел да направи през предстоящия нов мандат за другите  желаещи сдружения на собствениците в града това, което свърши за санирането на първите два блока.
    Всички гости на откриването получиха предизборната платформа. Представени бяха кандидатите за общински съветници и за кметове на населените места.
    Музикални поздрави към гостите на откриването поднесоха известната народна певица и почетен гражданин на Община Тервел Калинка Вълчева и Фолклорния танцов ансамбъл към читалището в Тервел, носещ нейното име.
    Привържениците на кандидата Живко Георгиев , съветниците и кметовете от БСП се разделиха с обещанието техният номер в бюлетината - номер 10 , след изборния ден да остане без нулата и да се превърне в "номер едно".