Проведе се конференция на общинската организация на БСП в Каварна, Добрич

23.03.2016 г.

На проведената в община Каварна, област Добрич, отчетно-изборна конференция на БСП, по информация на Светлин Колев, са направени следните номинации: за делегати за 49-ия Конгрес на БСП - Нина Ставрева и Виктория Керчева, за председател на НС на БСП - Красимир Янков, за членове на НС на БСП - Красимир Янков, Нина Ставрева, за председател на ОПКК - Гергана Алексова. Предложения за членове на ОПКК - няма.