Община Балчик

Председател на ОбС на БСП-Балчик: Николай Филипов Колев

гр.Балчик 9600, ул."Черно море" № 23

obs_bsp_bal4ik@abv.bg

 

Община Балчик се намира в Североизточна България и е сред съставните общини на област Добрич. Административен център на общината е Балчик. Общината е с общо население 20 317 жители. Има 22 населени места (1 град - Балчик, и 21 села):

 • Балчик
 • Безводица
 • Бобовец
 • Брястово
 • Гурково
 • Дропла
 • Дъбрава
 • Змеево
 • Карвуна
 • Кранево
 • Кремена
 • Ляхово
 • Оброчище
 • Преспа
 • Рогачево
 • Сенокос
 • Соколово
 • Стражица
 • Тригорци
 • Храброво
 • Царичино
 • Църква

Сред селищата, които не са населени места (град/село), се откроява Курортен комплекс „Албена“ в землището на с. Оброчище - третят по големина курортен комплекс в страната, който има статут на селищно образувание (с национално значение), считано от 01.02.2005 г.

Град Балчик е административен и стопански център на едноименната община Балчик. Населението на град Балчик към края на 2011 година е 11 321 жители.

Историческият музей съхранява находки, илюстриращи материалната култура на населението от Балчик и околностите от възникването на града през VІ в.пр.Хр. до 1940 г. Eкспозицията включва и мраморни статуи и епиграфски паметници от открития в Балчик - Храм на Понтийската богиня майка КИБЕЛА - “откритието на века”, според наши и чужди археолози. Граден 280-260 г. пр.  хр. и съществувал до IV в. сл. Хр. Като брой и разнообразие на изображенията, това е най-голямата група движими паметници, свързани с култа към Кибела, откривани до момента на едно място. Проученият античен храм е единственият открит досега храм на Кибела в източната част на Балканския полуостров, най-добре запазеният елинистически храм в България и единственият в света толкова добре съхранен храм на богинята.

В Етнографския музей, чрез автентични предмети, са представени занаяти - коларство, ковачество, дърводелство, бъчварство; поминъка и бита на балчиклии /работни и празнични костюми, рибарски мрежи, стан и жетварски инструменти, накити / и др.

Според историческите извори през втората половина на XVI в. градът носи името Балчик. По сведението на дубровнишкия търговец Павел Джорджич към 1595 г. той е населен само с българи. През следващите две столетия обаче той е турцизиран.

Още през XVI в. градът се развива като търговски център на обширен селскостопански район. Важен отрасъл в икономиката му очевидно е търговията с овце. Икономическото развитие на Балчик довежда до оформянето му като административен център. В документ от 1676 г. той е определен като кааза, околийски център. През XVII в. градът е посетен от турския пътешественик Евлия Челеби. По това време Балчик има 500 хубави къщи и се дели на пет махали, като във всяка има по една джамия.

Побългаряването на града се извършва след Руско-турската война от 1828-1829 г. и особено след Кримската война (1853-1856 г.). Български семейства от Котел, Градец, Жеравна, Медвен, Сливен, Трявна, Търново и Ямбол, както и някои изселници за Бесарабия се настаняват в горната махала (дн. кв. “Хоризонт”) и почти удвояват броя на градските жители. През 1872 г. Балчик достига до 7000 души.

Възрожденски комплекс: Откриването на първото българско училище в града през 1845 г., е свързано с името и делото на балчишкия първенец Кольо Райчев. С помощта на  българското население заедно с  училището  се построява и черквата “Св. Никола”, в която поп Иван започва да служи на църковнославянски език. Отваряйки врати, то предизвиква гнева на гръцката духовна власт. През 1848 г. е затворено от протосингела на Варненската митрополия. Тогава Кольо Райчев подарява своя къща за сграда на училището и довежда Параскев Николов от Сливен за учител. В трудната борба за опазване на българската просвета Балчик успява първи в Добруджа да построи самостоятелна училищна сграда през 1851 г. Скоро училището се превръща в център на българщината в града.

Текето: Дервишки манастир, намиращ се в с. Оброчище. Построен е през ХVI в. Почита се като светилище както от мюсюлмани, така и от християни. Къзълбашите вярвали, че там е погребан светецът Ак Язълъ баба, а християните - Св. Атанас. И сред къзълбашите-алиани и сред християните се пазят множество легенди.

В община Балчик има също художествена галерия и 10 читалища.

На територията й има 8 училища и 14 детски градини - три са в град Балчик, а останалите в селата. Училищната мрежа включва 7 общински и едно държавно училище. От тях една професионална гимназия, 2 средно-образователни училища, 4 основни и едно помощно училище в с. Кранево. В град Балчик има Общински детски комплекс, създаден през 1995 г. като продължител на добрите традиции на Пионерския дом и Центъра за работа с деца. ОДК е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието на общината и обучението в него е безплатно.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи