проф. Светла Бъчварова: Работим за създаването на правила в земеделието, които да подпомогнат българските производители

Работим за създаването на правила в земеделието, които да  започнат да функционират в краткосрочен план

Прочети още