Георги Тодоров: Да сложим край на едноличното управление.

Община Шабла трябва да развива туризма и да подпомогне бизнеса, категоричен е кандидатът за кмет на БСП 

Георги Стойчев Тодоров е роден на 30 април 1958 г. в гр. Шабла. Женен, с двама сина. Магистър по икономика и бизнесадминистрация от НБУ, както и по туризъм във ВТУ "Св. Кирил и Методий". От ноември 2011 г. е зам.-кмет в община Шабла с ресор "Икономическо развитие". От 1998 до 2011 г. е административен директор и директор "Фирмена сигурност и човешки ресурси" в девненското предприятие "Полимери" АД. Бил е началник охрана в АКБ - София, началник на отдел "Военен" в община Шабла към Районното военно управление, инструктор "Морска подготовка". Тодоров е кандидатът на БСП за кмет на община Шабла на предстоящите местни избори

"Вместо за перспективни инвестиции с работни места и ръст на икономиката на общината, проектите послужиха за рязане на ленти и възвеличаване на ГЕРБ"
 
- Г-н Тодоров, какво ви накара да приемете номинацията на БСП и да се кандидатирате за кмет?
 - От политика за гражданите на Шабла управлението еднолично се превърна в механизъм за усвояване на средства от външни субекти. Сега общината е само звено от бизнес схема и верига, които ГЕРБ масово нaлагат. Вярно е, че около 17-18 милиона лева влязоха тук, но икономическият, и най-вече социалният ефект е почти нулев. Вместо перспективни инвестиции с работни места и ръст на икономиката на общината, тези проекти послужиха за рязане на ленти и възвеличаване на ГЕРБ. Проектите дадоха на всеки шабленец почти по една пейка и това е. Всичко, което беше направено и ще се завърши, занапред ще се нуждае от сериозен финансов и човешки ресурс за поддръжка.
 - Как смятате да промените създалата се ситуация?
 - Ще се старая да променя изцяло досегашния стил "да правим каквото ни отпускат, защото знаем къде и от кого да потърсим" - цитирам сегашния кмет. Ще работим за хората и техните нужди, за по-добри лични перспективи и подобряване на условията, в които живеят. Ще започнем с промяна в отношението на администрацията към гражданите - ще държа те да бъдат обслужвани професионално, компетентно и най-вече учтиво, без да се губи времето им. Необходимо е непрекъснато да повишаваме квалификацията на служителите и ефективността на работния ден. Длъжни сме да променим отношението си към хората. Всички ние трябва да осъзнаем, че те са нашите работодатели, те дават заплатите ни. Хората очакват от нас не само да им издадем необходимия документ, но и да им помогнем, разбира се, когато законът го позволява. Очакват да сме на тяхна страна, когато се борят с несгодите.
 Второто необходимо нещо е да се подпомогне местният бизнес. Оказва се, че местните бизнесмени нямали капацитет за участие в по-сериозни проекти. Ако това е така, са нужни стимули и подкрепа от общината, за да се развива предприемчивостта.
 - Как може да се гарантира подкрепа за бизнеса?
 - Като му се гласува повече доверие. Той ще расте и ще увеличава капацитета си. Създаването на добра бизнес среда е стимул за предприемачеството и ще доведе до създаване на работни места.
 - Какво е бъдещето, на което може да разчита общината?
 - Община Шабла има огромен потенциал за развитие. Например един от секторите в икономиката е туризмът. Имаме уникални природни дадености. Създадохме зони за бивакуване и други подобрения в областта на туризма. Този наш опит вече се популяризира от националните медии и среща подкрепа. Тепърва предстои те да бъдат ползвани и надграждани. Важна е и съпътстващата ги инфраструктура. На среща с министъра на туризма Николина Ангелкова в община Балчик на 28 август поставих въпрос за достъпа на туристите до плажовете на крайбрежието на община Шабла. Имаме 20% от площта на всички плажове на Черноморското крайбрежие. Но достъпът до тях в с. Езерец и северно от къмпинг "Космос", край село Дуранкулак, е по черен път, с огромни коловози, и е невъзможен достъпът при дъжд. Подобно е положението и в къмпинг "Добруджа" в Шабла. Необходимо е провеждането на съвместна среща с Министерството на земеделието и храните и да поискат Мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони от новия програмен период за подобряване достъпа до зони, в които се развива туризъм. Досега имаше ограничения за изграждане и рехабилитация на пътища само в населени места и от/до с определен брой жители, нямаше залегнали подмерки за решаване на този толкова важен проблем за крайморските общини. Като ръководител на екип изготвихме план за експлоатация на Шабленската тузла. Това е друг репер в развитието на туризма и др. Детайлите ще се видят в програмата ни.
 Хората искат кардинална промяна на условията, в които живеят. Вече имаме паркове, градинки, шадраванчета и колкото искаш пейки. Трябва да активизираме гражданите на общината да положат грижи за дворовете и пространствата пред домовете им. Да изпълняват предписанията на общината за домашните животни и изискванията за отглеждането им, защото все пак ще развиваме туризъм. Нужна е далеч по-голяма чистота, хигиена и култура на бита. Общината ще помага активно в този процес, ще сътрудници на инициативността на гражданите.
 В новия програмен период ще наблегнем на инфраструктурата, общински сгради, училища, общинска и улична пътна мрежа, тротоари и др. Основен критерий за ефективно усвояване на европейските средства за нас ще бъде в каква степен ще се отговаря на потребностите на гражданите на общината.
 - Въпреки че преди 4 години бе избрана с гласовете на БСП, досегашният кмет Райна Бърдарева ще опита да получи нов мандат, но отказа това да стане с подкрепата на социалистите. На какво отдавате решението й?
 - Тя се оправдава с това, че БСП е прокарала идеята за създаване на Националния парк "Българско Черноморие", което според нея било геноцид. Може би е искала съдействие от депутати и от ръководството на БСП и може би е имала солидни аргументи срещу тази инициатива, всичко е възможно, но не е убедително. Тя е решила така и това е нейно право, а мотивите - те са ясни...
 - Освен вас и настоящия кмет, в Шабла се кандидатира и друг заместник-кмет, само че от ГЕРБ. Оказва се, че при вас предстои "битката на кметовете". Хора, които са работили заедно, сега са представители на различни политически сили. Не е ли малко... странно?
 - Доста странно е. Бяхме добър екип и направихме много. Но г-жа Бърдарева започна да налага едноличен стил на управление. Аз съм социалист и смятам, че решенията трябва да се взимат по друг начин, с грижа за хората, а не по усмотрение само на един-единствен човек. ГЕРБ кандидатират един кандидат, БСП друг, а проф. Бърдарева избра друга формация. Всеки от нас предлага различен стил на управление, аз определено смятам, че този на БСП е най-подходящият за съгражданите ни.
 - С какво смятате, че превъзхождате конкуренцията, и как ще убедите жителите на Шабла да гласуват за вас и листата на БСП?
 - Мисля, че притежавам немалко управленски и административен опит, много по-голям от конкурентите ми, и това е ясно за всички. В определени случаи това ми дава предимство. В контактите си с хората съм открит и вземам под внимание техните предложения, тези, които са осъществими. Надявам се хората да ме оценят - мисля, че се ползвам с добро име.
 - Какви резултати ще приемете като победа и какви като загуба? Освен кметското място, колко общински съветници се надявате да има БСП?
 - Ние ще се борим за победа. За предишния мандат първоначалните прогнози бяха за 2-3 общински съветници от коалицията на БСП, успяха да влязат 5. Ще се стремим да не отстъпваме от постигнатите резултати. Съставът на общинския съвет бе редуциран вследствие намаляването на населението, сега вместо 13 ще избираме 11 съветника. В крайна сметка резултатите ще покажат дали хората са видели в нас своите представители в местната власт.
 - БСП прие стандарти за леви политики в местната власт. Какви леви мерки се прилагаха в Шабла и какви смятате да прилагате в бъдеще?
 - По отношение на социалните потребности на населението в мандата успяхме да издействаме разкриване на филиал на социалния патронаж, който ще бъде в село Ваклино. Изградихме Център за обществена подкрепа. Откликнахме и по проблемите на населените места. Реализираха се няколко проекта за подмяна на водопроводната мрежа в 4 села и др.
 За нас е важно да осигурим повече работни места, както вече казах - да стимулираме бизнеса. Ще положим всички усилия да подпомогнем инициативността на местните жители, да привлечем повече инвестиции. Необходимо е да се обърне повече внимание на училищата на територията на общината, има какво да направим и в сферата на здравеопазването. Важно е да покажем на младите хора, че има защо да останат в Шабла, че могат да намерят своята успешна реализация и тук.
 Предизборната платформа на БСП за местните избори може да намери приложение при нас - заетост, доходи на гражданите, подобряване на публичната среда и услуги и др. Неща, които са залегнали в предизборната платформа на БСП като лявоориентирана политика.
 - Наесен ще има и преференциален вот. Очаквате ли да има размествания в листата на БСП в Шабла?
 - Всичко е възможно. Общината не е толкова голяма, хората се познават. Възможно е преференциалният вот да пренареди и листата на БСП, но в това няма нищо лошо - все пак хората имат правото да избират. Всички, които са включени в листата за общински съветници, са хора с доказани качества и опит и може да се работи добре с тях.


Интервю на Павлета Давидова 
Дума 18. Септември 2015 , брой: 216